06/02 2014

Projekterfaringer fra 'Aktivitetstilbud på væresteder'

Projekterne fra puljen 'Aktivitetstilbud på væresteder' er nu afsluttet. Se værktøj, metodehæfter mv. og få ny inspiration til både borgerrettet arbejde og organisering af indsatser.

De sidste projekter under puljen 'Aktivitetstilbud på væresteder' blev afsluttet med udgangen af 2013. Rapporter, værktøjssamlinger, metodehæfter etc. fra projekterne er nu tilgængelige.

Alle projekter har haft udgangspunkt i væresteder eller andre arenaer, hvor socialt udsatte befinder sig. Projekterne har haft fokus på beskæftigelse og/eller sundhed, og alle har haft såvel et borgerrettet som et organisatorisk fokus. Projekterne har bl.a. givet viden, der kan være nyttig i implementering af både førtidspensions- og kontanthjælpsreformen.

Erfaringer fra projekterne

Konkret viser rapporterne bl.a., hvordan:

  • opsøgende indsats på væresteder kombineret med hjælp til økonomisk ansøgning kan øge socialt udsattes tandsundhed
  • ”afknopning” af socialøkonomisk virksomhed fra offentligt regi kan håndteres
  • målrettet, ubrudt beskæftigelsesmæssig indsats med udgangspunkt i Servicelovens § 103 kan øge progression bl.a. for de allermest udsatte kontanthjælpsmodtagere
  • en kombination af sundhedsfremmende indsats og økonomisk rådgivning kan øge socialt udsattes aktive deltagelse i og mulighed for at benytte tilbud
  • projektdeltageres oplevelse af mødet med det offentlige er blevet til undervisningsmateriale til landets SOSU-uddannelser.

Puljen har været en del af satspuljeaftalen for 2008, og projekterne har med varierende varighed fungeret i perioden 1. juli 2009 – 31.dec. 2013.

Ni projekter har fået støtte fra puljen, og de har samlet modtaget 37,26 mio. kr.

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer

Yderligere oplysninger: Elise Lyhne-Hansen, ely@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 93 24 50.

Sidst opdateret 13/05 2015