28/08 2014

Positiv evaluering af ICS - Integrated Children's System

Sagsbehandlingsmetoden ICS styrker inddragelsen af barnet, og der er stor tilfredshed mange steder. Men der er også udfordringer med implementeringen. Det viser en ny evaluering fra Deloitte. Se de 6 anbefalinger.

ICS - Integrated Childrens System - er en metode til systematisk sagsbehandling og udredning af børnesager. Systemet bruges i 86 kommuner, og overordnet er der stor tilfredshed mange steder.

Det konkluderes i en ny evaluering, som Deloitte har lavet for Socialstyrelsen.

ICS giver et socialfagligt løft

Såvel ledere som sagsbehandlere oplever, at metoden giver et socialfagligt løft, og at den styrker den systematiske tilgang, så man kommer hele vejen rundt om barnets ressourcer og udfordringer.

Sagsgennemgangen viser desuden, at brugen af ICS medfører en øget inddragelse af barnet.

Det har dog også vist sig, at der mange steder er udfordringer med implementeringen, og at fagligheden kan styrkes..

6 anbefalinger

Evalueringen fremhæver på 6 anbefalinger, der samlet kan styrke implementeringen og anvendelsen af ICS i kommunerne:

  • Ledelsesinvolvering: Det anbefales, at ledelsen tager et klart og meget synligt ansvar for både implementering og opfølgning
  • Opfølgning på anvendelsen: Det anbefales, at der sker en løbende opfølgning på anvendelsen af både ICS-systematikken og de forskellige blanketter
  • Anvendelse af DUBU: Det anbefales, at der lokalt følges op på brugen af det understøttende it-system DUBU, så det sikres, at det anvendes hensigtsmæssigt
  • Superbrugerrollen: Det anbefales, at der sættes fokus på superbrugerrollen, og at ledelsen bakker rollen klart op
  • Kompetenceudvikling: Det anbefales, at grunduddannelsen videreudvikles
  • Inspiration til anvendelsen af ICS: Det anbefales, at der udarbejdes både en eksempelsamling med børnefaglige undersøgelser og en teorisamling.

ICS blev indført i Danmark i 2007. Evalueringen er gennemført i perioden 2012-14 og er baseret på forskellige typer data fra samlet 44 kommuner.

Evaluering af ICS - Integrated Children's System
Vidensportalen om ICS -  systemet, litteratur, principafgørelser mv.
Håndbog om ICS
Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer

Yderligere oplysninger:
Projektleder Louise W. Cardinaal, loca@socialstyrelsen.dk, tlf 41730827 Fuldmægtig Andrey Y. Lukyanov, alu@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 93 25 70.

Sidst opdateret 24/04 2015