25/06 2014

Pjece til forældre med anbragte børn

"Det har du ret til". Sådan lyder titlen på en pjece til forældre til anbragte børn og unge. Pjecen oplyser om de rettigheder, man har som forælder i forbindelse med en anbringelse.

Pjecen "Det har du ret til" er målrettet forældre til anbragte børn og unge.

Pjecen, der er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med ForældreLANDS-foreningen (FBU), handler om de rettigheder, man har som forælder i forbindelse med anbringelsen.

I pjecen kan forældrene kan læse om det, der skal besluttes, inden barnet bliver anbragt. Pjecen handler også om nogle af de mange ting, der skal tages stilling til, mens barnet er anbragt, og når han eller eller hun måske skal hjem igen.

Nogle af de konkrete emner, der tages op i pjecen, er:

  • rettigheder for forældre med og uden forældremyndighed
  • barnets handleplan
  • støtteperson og bisidder
  • anbringelsesformer og anbringelsessted
  • skole og fritidsaktiviteter
  • kontakt og samvær under anbringelsen
  • hjemgivelse og hjemtagelse
  • klagemuligheder

Pjecen er et initiativ under Barnets Reform.

Det har du ret til - til forældre hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Initiativer under Barnets Reform

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Birgit Mortensen, 41 93 24 41, bmo@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 24/04 2015