10/03 2014

Oplæg fra Socialstyrelsens netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Socialstyrelsens netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer og projektledere satte fokus på emner som pårørende, tilbagevenden til arbejde og koordination. Hent oplæggene her.

3. og 4. marts 2014 mødtes 82 deltagere fra hele landet til Socialstyrelsens netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer pg projektledere. Der var dermed rig mulighed for at få inspiration og udveksle erfaringer med kollegaer mellem oplæggene.

Hent oplæggene: 

4-kommunal pårørendegruppe (pdf) 
v/ Dina Krienert Møller, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Åben Dialog (pdf)
v/ Finn Blickfeldt, Socialstyrelsen. 

Forløbskoordination (pdf)
v/ Lone Bech Christensen, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Arbejdsrehabiliteringstilbuddet ARK'en (pdf)
v/ Lene Klinkvort, Odense Kommune.

Hjernens Hus - et arbejdsrehabiliteringsprojekt (pdf)
v/ Signe Egede Petersson, Slagelse Kommune.  

Hjerneskadedatabase (pdf)
v/ Charlotte Haase, Gladsaxe Kommune.  

Hjernekursus - et gruppetilbud for den hjerneskadede borger (pdf)
v/ Hanne Philipsen, Sønderborg Kommune.  

Pårørendes reaktioner og behov (pdf)
v/ Anne Norup, Glostrup Hospital.

Pårørendeforløb for ægtefæller til senhjerneskadede (pdf) 
v/ Lissi Susanne Borre Larsen, Kolding Kommune.

Rehabiliteringsindsatsens betydning for skadelidte og pårørendes helbreds- og arbejdsmarkeds-outcomes (pdf) 
v/ Nuri Cayuelas Mateu, ph.d.-studerende.  

Teenagegruppe (pdf) 
v/ Lone Aagaard, Randers Kommune. 

Tilbagevenden til arbejde (pdf)
v/ Margit Andersen, Middelfart Kommune. 

Undervisning og vejledning til ramte og pårørende (pdf) 
v/ Hanne Brudholm, Frederikssund Kommune. 

Pårørendesamarbejde både for voksne, børn og unge (pdf) 
v/ Hanne Sandgaard, Skive Kommune. 

Vi har en hjerneskade. Pårørendeperspektiver to år efter en hjerneskade (pdf)
v/ Chalotte Glintborg, ph.d.-studerende. 

Den nye førtids- og flexjobsreform (pdf) 
v/ Maj-Britt Lundum Storm, Beskæftigelsesregion Syddanmark.  

Sidst opdateret 04/08 2015