03/11 2014

Demens: Fokus på omsorg og fysisk aktivitet

På Socialstyrelsens særlige site om demens kan du nu læse to nye temaer. Få indsigt i observationsmetoden Dementia Care Mapping og den aktuelt bedste viden om fysisk aktivitet og demens.

Socialstyrelsen har publiceret to nye temaer på sin særlige demensside. Denne gang sættes der dels fokus på observationsmetoden Dementa Care Mapping (DCM), dels på fysisk aktivitet og demens. Læs om forskningen og de socialfaglige indsatser, der knytter sig til de to områder.

Temaerne henvender sig til både fagpersoner, beslutningstagere og undervisere.

DCM er en metode, der kan bruges til at kortlægge behovet for personorienteret pleje og omsorg for mennesker med en demenssygdom. Metoden fokuserer på omsorgsrelationen mellem personalet og den demensramte.

Fysisk træning og aktivitet kan måske have en positiv effekt på de kognitive evner hos mennesker med demens. Men det vides ikke med sikkerhed. Derimod er der god dokumentation for, at fysisk aktivitet nedsætter risikoen for at udvikle demens.

Viden om tilrettelæggelse og effekter

De to nye temaer er en del af et projekt, som skal formidle viden om socialfaglige indsatser på demensområdet og deres organisering. Man kan både finde viden om, hvordan indsatserne kan tilrettelægges og om effekterne af indsatserne. Projektet indgår i den nationale handlingsplan for demensindsatsen.

Som noget særligt på denne side kan man lave sin egen pdf-udgave, hvor man enten kan tage det nye tema, dele af det, eller kombinere det med et eller flere af de tidligere temaer på socialstyrelsen.dk/demens.

Der er nu i alt 8 temaer, blandt andet om særlige målgrupper - fx yngre med demens, pårørende og mennesker med udviklingshæmning og forskellige metoder - fx marte meo og reminiscens. Der kommer yderligere to temaer i løbet af efteråret og vinteren.

Yderligere oplysninger: Projektleder Iben Stephensen, ibs@socialstyrelsen.dk, tlf. 50 81 09 73.

Sidst opdateret 07/11 2016