06/05 2014

Nyt vidensnotat om voksne med erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen udgiver et nyt vidensnotat om sociale indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade. Notatet er baseret på aktuel, forskningsbaseret viden om, hvad der virker for målgruppen.

Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen præsenterer en kort oversigt over den aktuelle viden om sociale indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade.

Voksne med erhvervet hjerneskade har forskellige behov, og den enkeltes funktionsnedsættelser og ressourcer kan variere meget, alt afhængig af skadens omfang og hvornår i livet skaden opstår.

Hovedformålene med de sociale indsatser er at fremme borgerens mulighed for at klare sig selv og lette dagligdagen. Den rette støtte og hjælp kan medvirke til at udvikle hans eller hendes livsarena og forbedre livskvaliteten.

Det kræver solid viden om, hvad der virker, hvorfor det virker, og hvordan det virker. Ideen med vidensnotatet er derfor at give kommunerne bedre muligheder for at træffe beslutninger om indsatser til voksne med erhvervet hjerneskade på et informeret og  velkvalificeret grundlag.

Vidensnotatet om voksne med erhvervet hjerneskade er baseret på et udvalg af den aktuelt tilgængelige og forskningsbaserede viden og indgår i en række af vidensnotater fra Socialstyrelsen om målgrupperne for den kommunale indsats.

Vidensnotat om voksne med erhvervet hjerneskade

Yderligere oplysninger: Mette Lund Møller, mlm@socialstyrelsen.dk, tlf. 50 81 09 28.

 

 
Sidst opdateret 08/07 2015