05/12 2014

Nyt vidensnotat om mennesker, der stammer

Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen præsenterer en oversigt over den aktuelle viden om mennesker, der stammer, og om indsatser for målgruppen. Vidensnotatet skal hjælpe kommunerne med at tilbyde den bedste indsats til mennesker, der stammer.

Socialstyrelsen udgiver et nyt vidensnotat, med aktuel viden om mennesker, der stammer og indsatser for målgruppen.

Stammen er en talelidelse, der kan udvikle sig til et kommunikationsproblem og et socialt handicap, hvis ikke der tages hånd om det i tide. Stammen begynder almindeligvis i 3-4 års alderen. Mange holder hurtigt op med at stamme igen, men for nogle bliver stammen en livslang udfordring.

Forskning viser, at en tidlig indsats kan forebygge, at stammen udvikler sig til et alvorligt problem.   
Hovedformålet med den logopædiske indsats for børn, der stammer, er at sikre, at de bibeholder lysten til at kommunikere – med eller uden hørbar stammen. Hovedformålet for indsatsen for de unge og voksne, der stammer, er at minimere stammeproblemet, sikre at de bliver bedre i stand til at kommunikere med andre samt at forebygge, at de trækker sig fra sociale sammenhænge.

Det kræver solid viden om målgruppen, og om hvad der virker, hvorfor det virker, og hvordan det virker. Ideen med vidensnotatet er at give kommunerne bedre muligheder for at træffe beslutninger om indsatser til mennesker, der stammer, på et informeret og velkvalificeret grundlag.

Vidensnotatet om mennesker, der stammer, er baseret på et udvalg af den aktuelt tilgængelige og forskningsbaserede viden fra nationale, nordiske og internationale databaser primært fra perioden 2005 og frem til i dag. Vidensnotatet indgår i en række af vidensnotater fra Socialstyrelsen. Vidensnotaterne dækker målgrupperne for den kommunale indsats.

Se vidensnotatet om stammen

Sidst opdateret 09/07 2015