05/09 2014

Nyt vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder

Et nyt vækstcenter skal være én samlet indgang til rådgivning om socialøkonomiske virksomheder. Centret henvender sig bl.a. til kommuner og iværksættere. Målet er, at Danmark får flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder.

Socialminister Manu Sareen har netop åbnet et nye vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Regeringens ambition er, at Danmark skal have flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder, og sammen med Enhedslisten og SF har regeringen derfor afsat 40 mio. kr. til en styrket indsats på området.

Vækstcentrets opgave bliver at især at vejlede kommuner, iværksættere og andre samarbejdspartnere. Vækstcentret skal desuden indsamle og formidle viden om socialøkonomiske virksomheder og bringe potentielle samarbejdspartnere sammen, fx ved at facilitere netværk.

Del af nyt tværministerielt udspil

Vækstcentret er en del af et nyt, tværministerielt udspil "Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder". Udspillet indeholder 10 initiativer, som skal gøre det lettere og mere attraktivt at etablere, udvikle og  drive socialøkonomiske virksomheder. Fx bliver det fra 2015 muligt at registrere sig som en socialøkonomisk virksomhed, hvis virksomheden lever op til en række fastlagte kriterier.

Allerede ved åbningen i går var der mulighed for at skabe nye kontakter. 25 forskellige virksomheder præsenterede deres arbejde og produkter for de øvrige gæster fra andre virksomheder, organisationer, politikere, kommunale ledere og andre interessenter.

Fakta om socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med det formål at gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål. Muskelsvindfonden og Roskilde Festival er to eksempler på socialøkonomiske virksomheder.

Sådan kan du bruge vækstcentret
Regeringens udspil "Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder"

Yderligere oplysninger: Sekretariatsleder Charlotte Kaufmanas, chj@socialstyrelsen.dk, tlf. 20 30 22 54.

Sidst opdateret 13/10 2016