18/06 2014

Nyt redskab skal hjælpe kriminalitetstruede børn og unge

Socialstyrelsen har udviklet et redskab, der kan hjælpe kommunerne med systematisk at afdække risikofaktorer og ressourcer hos kriminalitetstruede børn og unge.

Et nyt redskab fra Socialstyrelsen skal hjælpe fagfolk med at identificere børn og unge, som er i risiko for begå kriminalitet. Der er også udviklet et handlekatalog med forslag til indsatser, der kan sættes i værk over for de børn og unge, hvor der er brug for forebyggelse.

”Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge” beskriver faktorer, som enten øger eller mindsker risikoen for kriminel adfærd hos børn og unge. Det er udviklet på baggrund af forskning og kan bruges til at foretage en systematisk vurdering af ressourcer og risikofaktorer hos børn og unge, som man er bekymret for kan udvikle sig i en kriminel retning.

Handlekataloget giver fagpersonerne et bud på, hvilke indsatser de kan iværksætte for at afhjælpe de afdækkede risikofaktorer. Kataloget indeholder 34 evidensbaserede eller evaluerede indsatser, der bl.a. er vurderet i forhold til, hvor ressourcekrævende, det er for kommunerne at implementere dem.

Et lettilgængeligt redskab for kommunerne

Vurderingsredskabet er lettilgængeligt for kommunerne. Der er ikke licensbegrænsninger, og det kræver kun begrænset oplæring. Det lægger sig desuden op ad strukturen i den børnefaglige undersøgelse og ICS-modellen. Redskabet giver dermed også mulighed for, at der i de enkelte kommuner kan udvikle sig en fælles systematik og et fælles sprog i arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge.

Redskabet kan bruges af en bred vifte af fagfolk, fx SSP-medarbejdere eller sagsbehandlere i børne- og familieafdelingerne. Det er udviklet direkte på baggrund af SFIs forskning, men er tilpasset dansk kontekst og praksis.

Gå til Socialstyrelsens udgivelser

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer

Kontaktperson: Specialkonsulent Annie Gaardsted Frandsen, tlf.: 25 57 64 81, mail af@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 24/04 2015