21/03 2014

Nyt redskab evaluerer effekten af hjælpemidler

Individually Prioritised Problems Analysis (IPPA) kaster lys over problemer i forhold til hverdagsaktiviteter og kan evaluere effekten af hjælpemidler og rehabilitering.

Individuallly Prioritised Problems Analysis (IPPA), kaster lys over problemer i forhold til hverdagsaktiviteter, og kan desuden også evaluere effekten af hjælpemidler og rehabilitering.

IPPA er et nyt redskab, som kan belyse de problemer, som mange borgere med en funktionsnedsættelse står med, når de gerne vil lave helt almindelige dagligdags aktiviteter.

Redskabet anvendes som grundlag for en struktureret samtale mellem terapeuten og borgeren før og efter en indsats. Begge samtaler resulterer i en vurdering, og effekten defineres på baggrund af forskellen mellem de to vurderinger. I manualen gennemgås selve redskabet og brugen af det.

IPPA fokuserer på at fremme borgerens deltagelse i hverdagslivet samtidig med, at det kan evaluere effekten af et hjælpemiddel. Mange redskaber egner sig ikke til at undersøge effekter på hjælpemiddelområdet, fordi de er udviklet til at undersøge effekter af indsatser, der retter sig mod personlig udvikling frem for kompensation. Det er baggrunden for udviklingen af IPPA, der er blevet til som en del af et EU-projekt.

Den danske version af IPPA er oversat og afprøvet i et samarbejde mellem Fredericia Kommune og Socialstyrelsen med støtte fra Ergoterapeutforeningen.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Åse Brandt, aab@socialstyrelsen.dk, mobil 41 74 00 19.

Gå til Socialstyrelsens udgivelser

Sidst opdateret 07/07 2015