08/01 2014

Nyt rådgivningsmateriale om sundhed for socialt udsatte

Borgere, der er socialt udsatte, har tit også store sundhedsproblemer. Nyt rådgivningsmateriale præsenterer evidensbaserede metoder i krydsfeltet mellem det socialfaglige og det sundhedsfaglige.

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har over en årrække gennemført en række indsatser for at forbedre socialt udsatte borgeres sundhed. Det har vist sig, at mange af borgerne har interesse for at styrke egen sundhed, og at målrettede indsatser kan give gode resultater i forhold til sundhed, trivsel og overlevelse.

På baggrund af erfaringerne har de to styrelser udarbejdet et fælles rådgivningsmateriale, ”Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere”. Her præsenteres en række evidensbaserede metoder og erfaringsbaserede indsatser, der kan fremme målgruppens sundhed.

Udgivelsen er målrettet kommuner, væresteder, misbrugsbehandlingsinstitutioner, forsorgshjem, varmestuer mv.

Middellevetid 22 år lavere

Socialt udsatte borgere er kendetegnet ved at have store og ofte samtidige problemer som fx hjemløshed, svære psykisk lidelser og alkohol- og stofmisbrug. Samtidig er det en gruppe borgere, som har store sundhedsmæssige udfordringer, og hvis middellevetid er 22 år kortere end resten af befolkningen.

Den dårlige sundhedstilstand og den socialt udsatte position hænger tæt sammen. Arbejdet med at forbedre de socialt udsatte borgeres sundhed sker derfor i et krydsfelt mellem det socialfaglige og det sundhedsfaglige.

Rådgivningsmaterialet "Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere"

Yderligere oplysninger: Faglig leder Jakob Tjalve, Socialstyrelsen, jt@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 93 24 48 eller specialkonsulent Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen, nsa@sst.dk, tlf. 72 22 75 29.

Sidst opdateret 13/05 2015