26/11 2014

Nyt råd skal hjælpe socialøkonomiske virksomheder

Regeringen har netop nedsat Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder, som skal arbejde for flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder. Den kendte erhvervskvinde Stine Bosse er udpeget som formand.

I Danmark findes der i dag kun et begrænset antal socialøkonomiske virksomheder, ambitionen er, at der skal være langt flere. Derfor har regeringen netop etableret Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder med Stinne Bosse som formand.

Socialøkonomiske virksomheder driver en forretning samtidig med, at de gør en forskel socialt. De kan f.eks. tilbyde ansættelse til mennesker, som ikke har ressourcer til at varetage et job på almindelige betingelser. Men de kan også give overskuddet væk til et socialt formål.

Rådets opgaver

Rådet skal bidrage til den offentlige debat om socialøkonomi og samtidig være med til at illustrere den indsats, socialøkonomiske virksomheder gør på daglig basis for udsatte mennesker og samfundet. Rådet skal fungere som sparringspartner for Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder og vejlede om den indsats, der allerede er sat i gang for at fremme og styrke socialøkonomiske virksomheder. Rådet vil ligeledes arbejde for at synliggøre de samfundsgevinster, de socialøkonomiske virksomheder skaber.

Stine Bosse siger:
”Socialøkonomiske virksomheder er med til at skabe en stor forskel for utroligt mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Jeg glæder mig meget til at bidrage med min erhvervserfaring og interesse for det socialpolitiske område til rådets arbejde.”

Med Stine Bosse som formand og et råd bestående af kompetente og erfarne medlemmer, vil rådets arbejde være båret af et indgående kendskab til de barrierer og udfordringer, socialøkonomiske virksomheder møder igennem deres virksomhed. Rådet vil kunne bistå vækstcenteret med at støtte og styrke socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Udover formanden tæller rådet otte medlemmer. Socialministeren har udpeget fire medlemmer, mens de øvrige fire er udpeget af og repræsenterer organisationerne KL, DI, DE og LO. Rådet er en del af udspillet ”Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder”,

Vækstcentret for socialøkonomiske virksomheder i Socialstyrelsen er sekretariat for rådet.

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

Medlemmer i Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

Yderligere oplysninger:

Charlotte Holmer Kaufmanans, centerleder, Telefon: 20 30 22 54, mail: chj@socialvirksomhed.dk.

Sidst opdateret 13/05 2015