26/08 2014

Nyt forum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi

Socialstyrelsen har nedsat et samarbejdsforum for udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet. Det nye forum mødes første gang 2. september for blandt andet at diskutere, hvordan man udvikler offentlige services med brugerne i centrum.

Regeringen ønsker at arbejde målrettet med at styrke udbredelse af velafprøvede digitale og teknologiske løsninger for mennesker med handicap.

Som led i dette arbejde har Socialstyrelsen sammensat et nyt samarbejdsforum, der skal være med til at løfte brugen af velfærdsteknologi på handicapområdet.

Det
skal ske gennem en øget og kvalificeret dialog mellem de forskellige interessenter. Det nye forum rummer derfor både borgere, repræsentanter fra spydspidskommuner, fagprofessionelle fra det sociale område, teknologikyndige og forskere.

'Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi' skal mødes to gange årligt, første gang 2. september. Her er hovedtemaet, hvordan offentlige services kan udvikles med brugerne i centrum og hvilken rolle, teknologien kan spille i udviklingen.

Initiativet er beskrevet både i den handicappolitiske handlingsplan 2013 og i den fællesoffentlige 'Strategi for digital velfærd' (2013-2020).

Strategi for digital velfærd
Handicappolitisk handlingsplan 2013
Socialstyrelsens hjemmeside om velfærdsteknologi

Yderligere oplysninger: Konsulent Liv Forsberg, tlf. 50 81 09 44, lifo@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 07/07 2015