15/12 2014

Nye tal på mænd i krise

De danske centre for mænd i krise modtog 4.151 henvendelser i 2013. Det er en lille stigning i forhold til sidste år, mens antallet af ophold er stabilt. Se den nye årsstatistik for centrene.

Socialstyrelsen udgiver nu den anden årsstatistik om de mænd, der har været i kontakt med et af landets centre for mænd i krise. Statistikken er lavet i samarbejde med de i alt 9 centre, der har leveret data.

Mænd på krisecentre er ofte ledige

Centrene modtog samlet 4.151 henvendelser i 2013. Det er er en lille stigning i forhold til 2012. I langt de fleste tilfælde - 88 % - er det manden selv, der henvender sig om hjælp.

I alt 76 mænd havde et ophold på et af centrene. Det er omtrent det samme antal som sidste gang.

De mænd, der har haft et ophold, er i langt højere grad end andre mænd uden for arbejdsmarkedet. 38 pct. er ledige mod 5 pct. af mændene i den samlede befolkning.

Flertallet er født i Danmark, men en ret stor del - 39 pct. - er født i andre lande.

To forskellige mandecentre

Der er to typer centre med i årsstatistikken - mandecentre og mandekrisecentre. Mandecentrenes målgruppe er specifikt mænd, der er i krise efter samlivsophør, mens mandekrisecentrene også henvender sig til mænd, der er i krise af andre årsager.

Udover samlivsbrud er det især tab af bolig, der er årsag til henvendelserne. Hver femte angiver vold fra partneren som en væsentlig årsag, og hver syvende nævner problemer med familien.

Begge slags centre yder støtte i form af midlertidigt ophold, rådgivningssamtaler, sociale aktiviteter m.v.

Datagrundlaget er beskedent, og tallene skal derfor tages med forbehold.

Gå til Socialstyrelsens udgivelser

Yderligere oplysninger. Kirstina Stenager, kste@sociasltyrelsen.dk, tlf. 50 81 09 30

Sidst opdateret 13/05 2015