01/04 2014

Medarbejdere på ældreområdet får ny kompetenceudvikling

Socialstyrelsen præsenterer et nyt materiale til kompetenceudvikling på ældreområdet. Det sker som led i et stort program, der skal give mere livskvalitet og selvbestemmelse for beboere på plejehjem. Det første kompetenceudviklingsforløb er netop startet.

Socialstyrelsen har fået udviklet et nyt materiale til kompetenceudvikling på ældreområdet. Det sker som led i det 3-årige program "Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem."

Der er netop startet et kompetenceudviklingsforløb for 68 mellemledere fra kommunerne Åbenrå, Horsens og Thisted her i marts, hvor materialet skal afprøves første gang. Forløbet har fokus på, hvordan man på lederniveau kan fremme beboernes livskvalitet og selvbestemmelse.

Senere på foråret følger forskellige forløb for sosu-assistenter og sosu-medarbejdere, hvor materialet også bliver brugt. Disse forløb handler bl.a. om palliation og kontinenspleje. Også her er det overordnede mål beboernes livskvalitet og selvbestemmelse.

Kompetenceudviklingsforløbene er udviklet i regi af arbejdsmarkedsuddannelserne og udbydes af erhvervsskoler og sosu-skoler.

Materialet kan bruges af alle kommuner
Det kan være en udfordring at overføre læringen fra fx et kursus til arbejdspladsen. I alle kompetenceudviklingsforløb er der derfor særligt fokus på transfer, som netop handler om at sikre, at de nye kompetencer overføres til praksis, så hverdagen ændres til gavn for beboerne.

Alle kommuner kan frit downloade og bruge materialet, der kan anvendes bredt til kompetenceudvikling på ældreområdet. Der kan ske ændringer i materialet, når projektfasen er afsluttet. .

Programmet "Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem" er finansieret af satspuljemidler. Baggrunden for programmet er anbefalingerne i Ældrekommissionens rapport (2012).

Yderligere oplysninger om projektet, programmet og undervisningsmaterialet: Programleder Kristian Gribskov, kgr@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 93 24 46

Sidst opdateret 24/04 2015