30/09 2014

Ny guide til palliativ pleje i plejeboliger

Ansatte på plejecentre skal anvende mere palliativ pleje i deres arbejde - det gælder f.eks. samtalen med beboerne om, hvordan de gerne vil tage afsked med livet.

Mange forbinder palliativ pleje med et hospice og smertelindring hos døende. Men palliativ pleje er også samtalen om en værdig afsked med livet. Og derfor skal plejehjemspersonale være mere opmærksomme på den palliative pleje. Det kan være svært for medarbejderne at tage denne samtale, men den er vigtig for beboernes livskvalitet – det giver ro og tryghed i hverdagen at vide, at omgivelserne ved, hvordan man ønsker at komme herfra.

Socialstyrelsen har udarbejdet en guide, der kan bidrage til, at denne samtale bliver almindelig praksis på plejehjem, og det er vigtigt at få taget denne samtale så tidligt som muligt. Med palliativ pleje kan personalet være med til at tale om døden på den enkelte beboers præmisser eller med de pårørende.

Guiden henvender sig til ledere og mellemledere på plejehjem samt kommunernes ledere på ældreområdet. Den er udarbejdet på baggrund af fokusgruppeinterviews med medarbejdere og ledere på plejehjem i henholdsvis Gladsaxe, Herning, Aarhus og Kolding. Guiden bygger desuden på viden fra Palliativt Videnscenter, Sundhedsstyrelsen mfl.

Guiden til palliativ pleje på plejehjem er udarbejdet som led i projektet Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem. Projektet er en del af Program for livskvalitet og selvbestemmelse. Guiden, der udgives nu, er en foreløbig udgave.

Den endelige udgave offentliggøres, når projektet afsluttes med udgangen af 2015.

Læs mere om palliativ pleje i plejeboliger

Yderligere oplysninger: Julie Møller, jmr@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 73 08 61

Sidst opdateret 23/04 2015