01/09 2014

Ny årsstatistik om kvinder og børn på krisecentre

Socialstyrelsen udgiver hvert år en statistik om kvinder og børn, der har været på krisecenter. Årsstatistikken for 2013 har et tema om opholdslængden.

Socialstyrelsen udgiver hvert år en statistik om kvinder og børn, der har haft ophold på et af landets krisecentre. Årsstatistikken for 2013 har blandt andet særligt fokus på længden af opholdet.

Den overvejende del - 81 % - af kvinderne har et kortere ophold, dvs. på under 90 dage, mens 19 % har et længere ophold.

Statistikken viser desuden, at kvinder med et længere ophold

  • oftere boede sammen med venner eller familie inden opholdet på krisecenteret
  • har været udsat for vold i længere tid i deres seneste voldsforhold
  • oftere flytter i ny bolig efter endt ophold på krisecenteret
  • oftere flytter til en ny bopælskommune

De fleste i begge grupper har fortalt om volden til en sagsbehandler, men der er lidt flere blandt kvinderne med de længere ophold, der har gjort det.

Der ingen forskel på, i hvilken grad de kvinder, der har fortalt om volden, også oplever, at de har fået hjælp af sagsbehandleren.

I alt 2.005 kvinder og 1.976 børn har haft ophold på et krisecenter i 2013. Der er ikke tale om unikke kvinder og børn, da den samme kvinde og hendes børn/barn kan have haft mere end ét ophold i løbet af året.

Andelen af kvinder, der har været på et krisecenter mindst én gang før, er på 35 pct. Tallet er stabilt i forhold til 2012.

Det er regeringens målsætning, at andelen af kvinder, der har behov for mere end ét krisecenterophold gennem livet, reduceres med mindst 30 pct. frem til 2020. Det svarer til en andel på højst 25 pct.

Yderligere oplysninger: Konsulent Lise Barlach, lba@socialstyrelsen.dk, tlf. 25 62 41 53

Gå til Socialstyrelsens udgivelser

Sidst opdateret 13/05 2015