05/03 2014

Ni råd skal styrke samarbejdet med pårørende på hjerneskadeområdet

Et godt samarbejde med pårørende til borgere med hjerneskade er en vigtig del af rehabiliteringen af hjerneskadende borgere. En ny pjece med anbefalinger skal give kommunerne inspiration til at styrke samarbejdet.

Pårørende til borgere, som rammes af en hjerneskade efter fx ulykker, iltmangel eller apopleksi, er ofte meget belastede. Der sker ofte store forandringer i den hjerneskadedes familie og netværk, og forandringerne kan have store konsekvenser for borgernes og de pårørendes livskvalitet.

En pjece med ni anbefalinger skal derfor hjælpe til at styrke samarbejdet mellem kommuner og pårørende.

De ni gode råd til pårørende er:

  • Kom tidligt ind og følg op
  • Vær tilgængelig og opsøgende
  • Nem adgang til information
  • Koordiner og samarbejd tværkommunalt og tværsektorielt
  • Samarbejd med Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen og andre frivillige organisationer
  • Målret indsatsen
  • Tænk de personalegrupper ind, som den pårørende møder
  • Begynd med ”de lavest hængende frugter”
  • Evaluer og evt. juster.

Rådene er lavet ud fra devisen om, at velfærdsløsninger skabes bedst i et samspil mellem kommune og borgere, pårørende, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder med videre.

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem Furesø, Gladsaxe, Gentofte, Frederiksberg, Rødovre, Ballerup og Lyngby-Taarbæk Kommuner samt Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Socialstyrelsen og KL.

Hent pjecen på KLs hjemmeside her (pdf)

Læs pressemedelelsen på KLs hjemmeside

Sidst opdateret 04/08 2015