30/06 2014

Nu samles endnu mere specialrådgivning under VISO

Specialrådgivningen på yderligere en række tilbud på handicapområdet samles under VISO i et nyt, nationalt netværk. Det sker pr. 1. juli. Målet er at sikre, at alle borgere og fagfolk, der har behov for en meget specialiseret rådgivning, også har adgang til den.

Den 1. juli bliver specialrådgivningen på en række tilbud for bl.a. borgere med svære kommunikationshandicap eller epilepsi en del af et nyt, landsdækkende netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO.

Den nye organisering skal sikre, at alle fagfolk, borgere og pårørende, der har brug for det, har adgang til den meget specialiserede rådgivning på området. Med andre ord skal det være behovet – ikke kommunens beliggenhed eller borgerens adresse – der er afgørende for, hvilken rådgivning man kan få.

Både fagpersoner og borgere skal fortsat kontakte de forskellige tilbud direkte. Det er altså ikke nødvendigt at henvende sig til VISO først, som man måske er vant til i andre sammenhænge, hvor man bruger VISO.

Specialrådgivningen på disse 6 tilbud samles under VISO:

  • Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg
  • Center for Høretab i Fredericia
  • Børneklinikken i København
  • Instituttet for Blinde og Svagsynede i København
  • Synscenter Refsnæs i Kalundborg
  • Specialrådgivning om Epilepsi, Filadelfia, i Dianalund

 

VISO får samtidig ansvaret for at koordinere vidensudviklingen på de områder, specialrådgivningen på de 6 tilbud repræsenterer. Det skal fastholde et højt fagligt niveau.

Baggrunden for samlingen af specialrådgivningen

VISOs arbejde generelt

Yderligere oplysninger: Kontorchef Kurt Møller, tlf. 41 73 08 65, mail kmo@socialstyrelsen.dk eller fuldmægtig Nina Steensig, tlf. 41 93 24 07, nst@socialstyrelsen.dk


Sidst opdateret 07/07 2015