03/07 2014

Mere peer-støtte for mennesker med psykiske vanskeligheder

De kommende år vil der komme mere fokus på brugen af peer-støtte for mennesker med psykiske vanskeligheder. Socialstyrelsen er i gang med en vidensindsamling og stiller de foreløbige resultater til rådighed for kommuner og regioner.

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen sætter fokus på at styrke brugen af peer to peer-støtte i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser. Det sker i forlængelse af rapporten fra regeringens psykiatriudvalg.

Peer to peer-støtte - også bare kaldet peer-støtte - gives af mennesker med egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery. Internationale erfaringer viser, at peer to peer-støtte kan gøre en positiv forskel for alle parter: Både dem, der giver, dem der modtager og de organisationer, som gør brug af den.


Dette forår er der blevet afholdt to ekspertseminarer og et fokusgruppeinterview om emnet. Der er også blevet lavet en indledende kortlægning over peer-støtte-initiativer i Danmark.

Endelig er der samlet en liste over central litteratur fra ind- og udland. Litteraturlisten er tænkt som inspiration til den fortsatte udvikling af indsatser, der involverer peer to peer-støtte.

I de kommende år vil Socialstyrelsen sætte fokus på at udvikle ny viden og ny praksis på området, så peer-støtte kan blive en veldokumenteret og udbredt del af indsatserne. Samspil mellem regioner, kommuner og brugerorganisationer vil være et af opmærksomhedspunkterne.

Socialstyrelsen offentliggør det foreløbige resultat af sin vidensindsamling nu som inspiration for de mange, der gerne vil tage hul på arbejdet med peer to peer.

Materiale fra vidensindsamling om peer-støtte

Yderligere oplysninger: Faglig konsulent Agnete Neidel, tlf. 41 73 08 54, agn@socialstyrelsen.dk

 

 

Sidst opdateret 07/07 2015