20/06 2014

Mål udviklingen hos kriminelle unge

Et nyt system kan bruges til at måle udviklingen hos unge, der er anbragt pga. af kriminalitet. Socialstyrelsen stiller systemet til rådighed for alle anbringelsessteder og inviterer til informationsmøder og brugerkurser.

Modtager jeres anbringelsessted kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge?

Så har I måske interesse i et nyt dokumentationssystem, som Socialstyrelsen har udviklet og nu stiller gratis til rådighed for alle kommunale, regionale og private anbringelsessteder, der arbejder med denne målgruppe.

Dokumentationssystemet kan vise:

  • den samlede problemtyngde
  • problemtyngden på de centrale risikofaktorer
  • udviklingen i problemtyngden.

Systemet kan både bruges til at følge den enkelte unge og til at sammenholde udviklingen for flere unge. Man kan også bruge det til at at få et samlet udviklingsforløb for alle de unge på anbringelsesstedet og til at sammenligne på tværs af anbringelsessteder.

Dokumentationssystemet er bygget op om det validerede redskab Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS / CMI). Redskabet identificerer og måler de unges problembelastning på de væsentligste risikofaktorer og måler risikoen for tilbagefald til ny kriminalitet.

Socialstyrelsen afholder i sensommeren 2014 informationsmøder om dokumentationssystemet og YLS/CMI. I efteråret tilbydes brugerkurser.

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Annie Gaardsted Frandsen,  tlf. 25 57 64 81, mail af@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 24/04 2015