27/03 2014

Nyt hæfte om inklusion af børn med epilepsi

Børn med epilepsi kan have brug for særlig støtte for at blive inkluderet i folkeskolen. Socialstyrelsen udgiver et informationshæfte om epilepsi til lærere og skolepsykologer.

Socialstyrelsen udgiver et informationshæfte om epilepsi hos børn, "Elever med epilepsi - inklusion i skolen". Det er målrettet lærere, skolepsykologer m.fl., som skal inkludere børn med epilepsi i folkeskolen.

Mange børn med epilepsi klarer sig på lige fod med deres kammerater uden epilepsi. Nogle har dog indlæringsvanskeligheder og vil derfor have brug for støtte, der både er målrettet deres problematikker og klassens fællesskab.

Hæftet giver konkret information om epilepsi hos børn og kommer bl.a. ind på emner som støttebehov, evt. kognitive udfordringer, skole/hjem-samarbejdet og medicin i skolen. Der er også information om forskellige typer af anfald, og hvordan de håndteres.

Hæftet tager afsæt i regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013 om at skabe en inkluderende folkeskole med fokus på både faglighed og trivsel.

Det er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med Børneskolen på Epilepsihospitalet Filadelfia og Dansk Epilepsiforening.

Elever med epilepsi - inklusion i skolen

Sidst opdateret 08/07 2015