03/07 2014

Ny inspiration til rehabilitering af ældre

Socialstyrelsen udsender et nyt inspirationsmateriale til rehabilitering på ældreområdet. Udgivelsen redegør for 8 grundprincipper og beskriver, hvordan arbejdet kan tilrettelægges systematisk og målrettet.

Socialstyrelsen udsender nu udgivelsen "Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis".

Udgivelsen redegør for  grundprincipperne i arbejdet med rehabiliteringsforløb til borgere, der er i målgruppen for hjemmehjælp. Der er tale om 8 grundprincipper, som er anbefalet af hjemmehjælpskommissionen.

Det beskrives også, hvordan rehabiliteringsindsatser kan tilrettelægges på systematisk og målrettet vis.

Rehabiliteringsforløb kan inddeles i fem centrale faser, visitation, udredning, målsætning, målrettede indsatser og afslutning. Udgivelsen indeholder både beskrivelser af faserne og eksempler på, hvordan rehabiliteringsforløb kan se ud i en kommunal praksis.

Den nye udgivelse henvender sig til projektledere, driftsledere, ældrechefer m.fl. i de kommuner, der beskæftiger sig med udvikling og implementering af rehabiliteringsindsatser for ældre borgere.

Udgivelsen er baseret på aktuelt bedste viden om rehabilitering af ældre og er en del af Socialstyrelsens projekt om rehabilitering på ældreområdet.

Adgang til udgivelsen "Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis".

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer.

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Anja Bihl-Nielsen, tlf. 50 81 09 53, abni@socialstyrelsen.dk eller chefkonsulent Ole Thomsen, tlf. 51 51 19 13, oth@socialstyrelsen.dk

 

Sidst opdateret 23/04 2015