24/09 2014

Inddrag pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Nu er der udarbejdet et koncept for inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse. Se de 8 anbefalinger til kommuner og regioner og søg puljen til det lokale arbejde.

Regeringens psykiatriudvalg anbefalede i sin rapport (oktober 2013), at regioner og kommuner udarbejder en plan for systematisk inddragelse af pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Forskning viser, at risikoen for  både tilbagefald og genindlæggelser reduceres markant, når fx ægtefæller, familie, venner eller andre pårørende inddrages. Der er derfor god grund til at tænke pårørende ind tidligt i indsatsen og inddrage dem aktivt.

Vejledende koncept

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet et koncept for tidlig og systematisk inddragelse af pårørende. Konceptet er vejledende og skal fungere som inspiration for kommuner og regioner i tilrettelæggelsen af det lokale arbejde med at inddrage pårørende.

Konceptet består af otte anbefalinger:

  • Sæt tidligt ind med kontakt, vejledning og dialog
  • Målret indsatsen til den pårørende
  • Vær opmærksom på børn og unge
  • Koordiner og samarbejd tværfagligt - og sektorielt
  • Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører
  • Fokus på kompetenceudvikling
  • Følg op på indsatsen
  • Ledelse som drivkraft

Alle 8 anbefalinger bliver udfoldet konkret med forslag til aktiviteter og beskrivelser af metoder og indsatser.

Pulje til det lokale arbejde

Som led i offentliggørelsen af konceptet er der udmeldt en pulje, hvor kommuner og regioner kan ansøge om midler til det lokale arbejde med at inddrage pårørende. Puljen skal søges via Puljeportalen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Både udarbejdelsen af konceptet og puljen er finansieret af satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017.

Koncept for inddragelse af pårørende til mennesker med psykiske lidelser

 

Yderligere oplysninger:
Konsulent Brith Alleslev bral@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 93 24 39
Sidst opdateret 13/05 2015