05/12 2014

Få hjælp til arbejdet med netværkssamråd for børn og unge

Nu kan kommunerne få hjælp til de nye netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge. Socialstyrelsen har udviklet inspirationsmateriale og skabeloner til arbejdet og tilbyder rådgivning, oplæg og workshops.

Socialstyrelsen tilbyder kommunerne forskellige former for hjælp i forbindelse med de nye netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge.

Hvad er et netværkssamråd?

Kommunalbestyrelsen skal senest 7 dage efter, at den har modtaget dokumentation fra politiet om, at et barn eller en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, indkalde til et netværkssamråd.

Det følger af en lovændring af s
ervicelovens § 57 c. Lovændringen trådte i kraft 1. oktober 2014 og erstatter det hidtidige krav om foreløbige handleplaner efter servicelovens § 57 c.

Netværkssamråd er et møde med deltagelse af barnet eller den unge, forældremyndighedsindehaveren og de sociale myndigheder samt eventuelle relevante personer fra barnet eller den unges private netværk og relevante fagpersoner.

Materiale og rådgivning

Socialstyrelsen har  udviklet en række inspirationsmaterialer og skabeloner, som kan bruges, når de kommunale sagsbehandlere skal planlægge og afholde netværkssamråd.

Her findes bl.a. en overordnet plan for det samlede forløb omkring netværkssamråd, en procesguide samt skabeloner til indkaldelse, samtykke og netværksafdækning.

Kommunerne kan også få hjælp til planlægning og afholdelse af netværkssamråd. Socialstyrelsen yder rådgivning pr. telefon og mail og tilbyder også at komme ud i den enkelte kommune og afholde oplæg eller workshops

Inspirationsmateriale og skabeloner vedr. netværkssamråd

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Annie Gaardsted Frandsen, tlf. 25 57 64 81, mail af@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 24/04 2015