11/04 2014

Gode erfaringer med specialfilm til mennesker med demens

Specialudviklede film til mennesker med demens er egnede til at vække gode minder og skabe samtale. Det peges der på i en ny evaluering.


Socialstyrelsen har tidligere udsendt en række kortfilm, der er udviklet til demente. Og erfaringerne fra praksis er langt overvejende positive. Det fremgår af en ny evaluering.

"Liv i minderne" er titlen på et bokssæt med en længere række kortfilm, der er beregnet for mennesker med demens. De specialudviklede film skal give behagelige oplevelser og vække gode minder.

Evalueringen af filmene

Resultaterne fra alle de fire evalueringsmetoder, som er brugt, taler for, at filmene kan anvendes til at fremkalde minder og skabe samtale, og at de kan anvendes på lige fod med øvrigt reminiscensmateriale.

Plejepersonalet oplever, at filmene er lette og mindre tidskrævende at anvende end erindringskasser, og at de også kan bruges af pårørende.

I nogle tilfælde kan det være svært at forudsige, hvordan en beboer vil reagere på en film, men fordi der er så mange forskellige at vælge imellem, er det som regel muligt at finde en film, der egner sig.

”.. Der kommer nogle ord på grund af filmen, som vi ellers aldrig har hørt. Ellers er de ret stille i hverdagen. Filmene giver noget kontakt og tale – noget at snakke om.” (Citat fra evalueringen)

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer

Evalueringen er lavet Via University College for Socialstyrelsen.

Filmprojektet er støttet økonomisk af Trygfonden, Socialstyrelsen og Århus kommune og gennemført i et samarbejde mellem Retrospect Film, Via University College og Socialstyrelsen.

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Knud Damgaard Andersen, tlf. 41 93 25 30.

 

 

 

Sidst opdateret 07/11 2016