23/10 2014

Følg med i udbud på rammeaftale

Socialstyrelsen har indgået en rammeaftale med en række leverandører. På Socialstyrelsen.dk kan du nu følge med i de opgaver, der aktuelt udbydes på rammeaftalen.

Følg med i de opgaver, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold sender i udbud på den nye rammeaftale om konsulentydelser.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold indgik lige før sommerferien en toårig rammeaftale med en række leverandører. Aftalen består af to delaftaler. Den ene omfatter ydelser på områderne udvikling og afprøvning af indsatser og metoder.. Den anden delaftale omfatter opgaver med udredning, analyser og evalueringer.

Det er Socialstyrelsen, som står for administrationen af rammeaftalen, som har været i udbud.

På Socialstyrelsen.dk kan du fremover følge med i, hvilke opgaver der aktuelt  udbydes på rammeaftalen. Denne service giver virksomheder, som ikke er med på rammeaftalen, adgang til at følge med i, hvad der udbydes, og evt. tage kontakt til leverandørerne på rammeaftalen om mulighederne for samarbejde om den enkelte opgave. Virksomheder udenfor rammeaftalen kan ikke selv byde direkte ind på en opgave.

Opgaverne på rammeaftalen varierer meget i størrelse, så tilbudsfristerne kan også variere meget.

Yderligere oplysninger: Chefkonsulent Jens Ole Melsen, jom@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 93 24 35.

Sidst opdateret 13/05 2015