04/04 2014

Udviklingshæmning: Nye foldere om forebyggelse af kriminalitet

Socialstyrelsen udgiver nu to foldere om mulighederne for at forebygge, at borgere med udviklingshæmning begår ny kriminalitet. Folderne er skrevet til borgerne selv og deres pårørende.

To nye foldere fra Socialstyrelsen oplyser om mulighederne for at gribe ind overfor borgere med udviklingshæmning, der er sigtet eller har en dom, og som derfor er anbragt på en boform. Indgrebene kan bruges til at forhindre borgerne begår ny kriminalitet.

De to foldere, "Når du er sigtet eller har en dom" og "Domfældte og sigtede med udviklingshæmning i boformer", er skrevet til de anbragte borgere og deres pårørende.

Fire muligheder for indgreb
Formålet med begge foldere er oplyse om, hvornår personalet har lov til at gribe ind for at forhindre borgerne i at begå kriminalitet, og hvordan de må gøre det.

Det kan dreje sig om at

  • indskrænke den anbragte borgers adgang til internet og telefon
  • undersøge borgerens bolig og ejendele
  • inddrage ting, borgeren har
  • aflåse borgerens bolig om natten

I folderen til borgerne kan man også læse om, hvad man kan gøre, hvis man mener, at personalet ikke har haft ret til at bruge et indgreb.

I den anden folder kan man desuden få inspiration til, hvordan man som pårørende og bistandsværge kan samarbejde med den anbragte selv og med personalet.

Mere information om folderne
Baggrunden for folderne er kapitel 24a i Serviceloven om indgrebsmuligheder som kriminalpræventiv social indsats.

NB! I den første version af folderen til anbragte borgere var der en væsentlig fejl, idet ordet ’ikke’ var faldet ud på s. 5, 4. afsnit. Fejlen er rettet i denne version, og den gamle version er ikke længere tilgængelig.

Socialstyrelsen har tidligere udgivet håndbog til fagfolk om indgrebsmulighederne:

Yderligere oplysninger: Konsulent Anne Skov, ask@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 93 25 05, eller konsulent Dorte From, dof@socialstyrelsen.dk, tlf. 50 81 09 83

Sidst opdateret 07/07 2015