29/08 2014

Faste læger på plejecentre giver færre indlæggelser

En række plejecentre har siden 2012 haft en fast tilknyttet læge. Det har reduceret antallet af indlæggelser og givet en en bedre medicinering. Det viser den afsluttende evaluering, der også peger på et stort besparelsespotentiale.


Syv plejecentre landet over har deltaget i et pilotprojekt, hvor en fast tilknyttet læge kom nogle timer hver uge. Timerne har været brugt til rådgivning og vejledning af personalet, og lægen har også været praktiserende læge for de borgere, der ønskede det.

Nu foreligger den afsluttende evaluering, og den dokumenterer, at ordningen har resulteret i betydeligt færre indlæggelser. Der er gennemført et effektstudie, og det viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser er reduceret med 28 procent, mens genindlæggelser og korttidsindlæggelser er faldet hhv. 27 procent og 14 procent.

Hvis resultaterne kan overføres til resterende danske plejecentre, så vil indlæggelserne reduceres med flere tusinder på et år.

Stort besparelsespotentiale

Det tætte samarbejde mellem læger og plejepersonalet opleves som meget positivt af begge parter og har bl.a. resulteret i en mere korrekt medicinhåndtering.

En kvantitativ business case viser, at man sandsynligvis kan opnå en besparelse på mere end 230 mio. kr. inden for de første 18 måneder, hvis ordningen udrulles over hele landet. Hertil kommer de kvalitative gevinster.

Folder med de vigtigste resultater og erfaringer

I folderen her er det muligt at læse om de vigtigste resultater og erfaringer. Folderen er især tiltænkt kommuner og plejecentre, der er interesseret i at vide mere om ordningen, og beskriver også kort de forhold, man skal være opmærksom på ved implementeringen. Det drejer sig om rekruttering af læger, koordinering og videndeling.

Det er SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har lavet evalueringen.

SFIs afsluttende evaluering
Projektet 'Fast tilknyttede læger på plejecentre'

Yderligere oplysninger. Projektleder Rikke Søndergaard, mobil 41 93 25 49.


Sidst opdateret 27/10 2016