09/12 2014

Få viden om børn med erhvervet hjerneskade

Børn og unge med erhvervet hjerneskade har brug for effektive rehabiliteringsforløb. Find redskaber og inspiration til arbejdet i den opdaterede udgave af 'Børnehjernekassen'.


''Børnehjernekassen' er webbaseret materiale med inspiration, viden og redskaber til, hvordan indsatsen til børn og unge med erhvervet hjerneskade kan tilrettelægges i kommunalt regi. Børnehjernekassen er netop blevet opdateret.

Børn og unge med en erhvervet hjerneskade har ofte omfattende følger af hjerneskaden, som kan have stor indflydelse på deres liv og hverdag. De har derfor behov for effektive rehabiliteringsforløb for at mindske følgerne af hjerneskaden og opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Hjerneskadesager er komplekse
Hjerneskadesager er ofte komplekse og kan kræve hjælp fra flere instanser i kommunen. 'Børnehjernekassen' rummer derfor nu også en liste over de kommuner, der har hjerneskadekoordinatorer eller kontaktpersoner på børneområdet.

'Børnehjernekassen' handler primært om børn og unge med let til moderate hjerneskader, men siderne med pædagogiske tips vil med fordel kunne anvendes til andre børn med indlæringsvanskeligheder og særlige behov.

Materialet retter sig primært mod sagsbehandlere, PPR-psykologer, lærere, pædagoger og UU-vejledere, men forældre vil også kunne hente nyttig viden og inspiration til at støtte og fremme deres barns udvikling bedst muligt i hverdagen.

Ajourført materiale
Børnehjernekassen blev oprindeligt lanceret af det tidligere Videnscenter for Hjerneskade. Materialet er nu overført til Socialstyrelsens hovedsite. Indholdet er samtidig blevet ajourført og opbygningen er revideret, så materialet er nemmere at finde rundt i.

Børnehjernekassen - viden og værktøjer om børn og unge med erhvervet hjerneskade

Yderligere oplysninger: Fagkonsulent Mette Lund Møller, mlm@socialstyrelsen, 50 81 09 28

 

 

Sidst opdateret 07/11 2016