17/12 2014

Få mere uddannelse og styrk fagligheden på børn- og ungeområdet

Som noget nyt tilbyder Socialstyrelsen lokalt tilpassede praksiskurser i Børnekataloget og en lokalt tilrettelagt diplomuddannelse på børn- og ungeområdet. Samtidig er tilskuddet til diplomuddannelsen og masteruddannelsen øget.

Socialstyrelsen tilbyder en vifte af videre- og efteruddannelse på børn- og ungeområdet - fra kurser i Børnekataloget til diplom- og masteruddannelse.

Fra 2015 indeholder Børnekataloget 32 nye kurser om sagsbehandling, metoder, indsatser og særlige målgrupper. Som noget noget nyt får kommunerne tilbud om lokalt tilrettelagte praksiskurser. Her vil der være særligt fokus på dels at træne anvendelsen af konkrete metoder, dels på implementeringen af metoderne. Praksiskurserne giver således kommunerne mulighed for at rekvirere kurser, der tager afsæt i deres egen praksis og organisering.

Diplomuddannelsen på børn- og ungeområdet tilbydes nu også som et lokalt tilrettelagt uddannelsesforløb.

Medarbejdere og ledere kan få øget tilskud til at deltage på diplomuddannelsen og på masteruddannelsen.

Overblik over de tre uddannelsestilbud

  • Børnekataloget: Består af 32 nye kurser indenfor sagsbehandling, metoder, indsatser og særlige målgrupper. Kurserne tilbydes som 5 dages praksiskurser med fokus på intensiv træning i konkrete redskaber eller metoder og 1 dages videnskurser, der støtter den generelle opbygning af viden. Videnskurserne koster 400 kr. pr deltager, mens det er gratis at deltage på praksiskurserne. Tilmeldingen åbner medio januar 2015.
  • Diplomuddannelsen: Kan som hidtil tages på regionale hold og tilbydes også som et lokalt forløb, der afholdes med afsæt i kommunens konkrete behov for opkvalificering. Med Socialstyrelsens øgede tilskud koster diplomuddannelsen 15.000 kr. pr. deltager. Diplomuddannelsen har et stærkt fokus på omsætning af viden fra uddannelsen til praksis.
  • Masteruddannelsen: Har fokus på viden om udsatte børn og unge og på styring, faglig ledelse og udvikling. Uddannelsen har nu et endnu stærkere fokus på at omsætte viden til praksis. Med Socialstyrelsens øgede tilskud koster masteruddannelsen 40.000 kr. pr. deltager.

Information om Børnekataloget
Information om diplomuddannelsen på børn- og ungeområdet
Information om masteruddannelsen i udsatte børn og unge

Yderligere oplysninger:  Fuldmægtig Trine Møller Lagoni, tlf. 50 81 09 02, tml@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 24/04 2015