03/04 2014

Styrk din sagsbehandling på børnehandicapområdet

Socialstyrelsen tilbyder kurser i værktøjer, der styrker sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. 29 kommuner har allerede været af sted eller er tilmeldt. Nu åbnes for nye kurser.

Arbejder du på børnehandicapområdet? Så sæt kryds i kalenderen og kom på kursus i nye værktøjer, der styrker dit arbejde med udredning og handleplan.

Værktøjerne til sagsbehandling er udviklet sammen med praktikere i en række kommuner og bygger bl.a. på systematikken i Integrated Children’s System (ICS). 29 kommuner har allerede været på kursus eller er tilmeldt. Nu åbner Socialstyrelsen for tilmeldingen til nye kurser.

Tilmeld dig i dag og få en praksisnær indførelse i værktøjerne og de muligheder, som de giver for at styrke sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelse. Kurserne er målrettet kommunale medarbejdere, ledere og leverandører, der til hverdag arbejder med målgruppen.

Kurserne afholdes i samarbejde med University College Syddanmark. Prisen for deltagelse på kurset er 250 kr. pr. dag pr. deltager. Kurserne kan også rekvireres til egen kommune.

Kursuskatalog og tilmelding hos UC Syddanmark

Få støtte til implementeringen

I forlængelse af kurserne tilbydes en række aktiviteter, som understøtter implementering af værktøjerne lokalt. Tilbuddet gælder både ledere og medarbejdere. Der tilbydes bl.a. superbrugerkurser for alle, der har gennemført kursus 2A i kursusudbuddet.

Tilmelding til superbrugerkurset på UC Syddanmarks hjemmeside
(NB! Du skal lidt ned på siden hos UC Syddanmark for at nå frem til superbrugerkurset)

Kommuner kan i 2014 få særlig støtte til implementeringen lokalt efter først til mølle-princippet. Interesserede kan henvende sig til Deloitte ved at skrive til dkhandleplan@deloitte.com

Mere viden om værktøjer til udredning og handleplan

Værktøjerne er tilgængelige på Socialstyrelsens hjemmeside. Her kan man også hente en metodehåndbog, som giver en grundig indføring i værktøjerne, samt en række hjælpe- og dialogredskaber, der understøtter brugen af værktøjerne i den daglige praksis.

Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Kontaktperson i Socialstyrelsen: Konsulent Marie Louise Knigge, mlk@socialstyrelsen.dk, mobil: 41 93 25 22

Sidst opdateret 24/04 2015