17/12 2014

Brugen af kommunale og specialiserede plejefamilier er evalueret

Et stigende antal børn anbringes i plejefamilier. Det gælder også børn med større vanskeligheder. To evalueringer ser på den seneste udvikling indenfor familiepleje og tegner et billede af kommunernes praksis.

Socialstyrelsen har netop offentliggjort to evalueringer om brugen af kommunale og specialiserede plejefamilier.

Den ene evaluering har generelt fokus på kommunernes anvendelse af den nye mulighed for anbringelse i de såkaldte kommunale plejefamilier (jf. Servicelovens § 66,2). Denne evaluering er gennemført af KORA.

Den anden evaluering er udarbejdet af Deloitte. Den ser specifikt på et projekt i 13 kommuner, der særligt har arbejdet med anvendelsen af kommunale og specialiserede plejefamilier.

Muligheder og udfordringer
Samlet tegner evalueringerne et billede af udviklingen indenfor familiepleje og praksis på området.

Som kommune kan man få et indtryk af
mulighederne for at anbringe børn med større vanskeligheder i en plejefamilie, hvad man kan gøre som kommune for at understøtte, at anbringelsen bliver velfungerende, og for at håndtere de udfordringer, der kan være. Det gælder både i forhold til det enkelte barns behandlingsbehov og i forbindelse med vejledning, supervision og uddannelse af de specialiserede plejefamilier.

Den helt overordnede tendens er, at et stigende antal børn og unge - herunder også børn og unge med mere omfattende problemstillinger - anbringes i familiepleje, og at området er under udvikling. Der arbejdes fx med godkendelsesprocedurer, uddannelse, supervision og særlige støtteforanstaltninger i dagtilbud og skole til børn i specialiserede plejefamilier.

Det fremgår også af evalueringerne, at den konkrete brug af hhv. kommunale og specialiserede plejefamilier og organiseringen af området i kommunerne varierer meget. Det gælder både i udviklingsprojekterne og generelt.

Baggrunden for de to evalueringer
Satspuljepartierne afsatte ved forhandlingerne for 2010 til 2013 i alt 43 mio. kr. til udvikling af plejefamilieområdet. Målet var at understøtte, at flere børn og unge kunne tilbydes anbringelse i en plejefamilie, også børn og unge med omfattende vanskeligheder og støttebehov.
Blandt initiativerne var en evaluering af brugen af kommunale og specialiserede plejefamilier.

Udviklingsprojektet i de 13 kommuner - inkl. evalueringen - er finansieret af midler under Barnets Reform.

Evaluering af udviklingsprojekt om plejefamilier i 13 kommuner
Evaluering: Plejefamilier med særlige opgaver
Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Helle Jeppesen, hjep@socialstyrelsen.dk, tlf. 61 96 56 13.

 

Sidst opdateret 24/04 2015