30/10 2014

Børnehuse giver ny viden om overgreb mod børn

Socialstyrelsen har netop offentliggjort nationale tal på børnehusenes arbejde efter det første år. De fem børnehuse har behandlet 999 sager – heraf er 594 afsluttet.

Den 1. oktober 2013 åbnede landets fem børnehuse, som alle landets kommuner kan benytte til børn, der har været udsat for et overgreb. Børnehusene er en del af den såkaldte overgrebspakke. Socialstyrelsen har nu offentliggjort en opgørelse over børnehusenes arbejde det første år – for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014.

Typer af overgreb

De fem børnehuse har i denne periode behandlet 999 sager, heraf er 594 sager afsluttet. I 60 procent af de afsluttede sager har barnet været udsat for fysisk vold, i 36 procent af sagerne er der tale om  seksuelle overgreb, og i 4 procent af sagerne har barnet været udsat for både fysisk vold og seksuelle overgreb.

En højt kvalificeret indsats

I 80 procent af de afsluttede sager om seksuelle overgreb er der tale om en pige, og i 20 procent af tilfældene er det en dreng. Fordelingen er mere ligelig i de sager, der omhandler fysisk vold. 48 procent af de afsluttede sager er fysisk vold mod piger og 52 procent mod drenge. I sagerne om både fysisk vold og seksuelle overgreb er 81 procent piger og 19 procent er drenge. I 62 procent af de afsluttede sager er der tale om 0-11-årige, i 38 procent af sagerne er  børnene mellem 12 og 17 år.

Formålet med børnehusene er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en højt kvalificeret og koordineret indsats samlet på ét, børnevenligt sted. De relevante myndigheder samles så vidt muligt i børnehusene for at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet for det enkelte barn samt deres nærmeste omsorgspersoner.

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer

Yderligere oplysninger: Andrea Wagner Thomsen, fuldmægtig, tlf. 41 74 00 27, mail awt@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 24/04 2015