26/08 2014

Bedre indsats for personer med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Nu kommer der retningslinjer for indsatsen for personer med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Retningslinjerne skal give bedre mulighed for en koordineret og mere individuel indsats.

Det er en kendt problematik, at personer, der både har psykiske lidelser og et misbrug af stoffer eller alkohol, ofte ikke får tilstrækkeligt udbytte af den behandling, de modtager.

Misbrugsbehandlingen varetages af kommunerne, og den psykiatriske behandling af regionerne. Målgruppen kan opleve, at de fra psykiatrien bliver henvist til alkohol- eller stofafvænning som forudsætning for at kunne modtage behandling i psykiatrien og omvendt. Nogle kommer derfor i en situation, hvor de slet ikke modtager behandling.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har derfor nu udarbejdet fælles retningslinjer for, hvordan kommuner og regioner kan tilrettelægge en koordineret og mere individuel indsats.

Grundskitse til indsatsplaner

De nye retningslinjer indeholder en grundskitse til, hvordan de individuelle, koordinerede indsatsplaner kan se ud. Der er også en række cases til inspiration.

Retningslinjerne skal fungere som udgangspunkt for regioner og kommuner, når de skal lave en model, der er tilpasset den enkelte region og de lokale kommuner.

Indsatsen i forhold til målgruppen er skrevet ind i de seneste sundhedsaftaler, og den konkrete arbejdsfordeling mellem regioner og kommuner aftales i løbet af i år.

Der er afsat satspuljemidler til at få udarbejdet de nye indsatsplaner, og målgruppen er først og fremmest de borgere, der har det største behov.

Informationsmøder i september og oktober

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil i løbet af september og oktober afholde informationsmøder i hver region om retningslinjerne.

Her inviteres repræsentanter fra psykiatrien, den kommunale alkohol- og stofmisbrugsbehandling, social- og sundhedsforvaltningerne i kommunerne samt repræsentanter for de regionale afdelinger, der arbejder med sundhedsaftaler og tværsektorielt samarbejde.

Retningslinjer vedr. indsatser for personer med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Yderligere information:

Specialkonsulent  Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen, 72 22 75 29, nsa@sst.dk
Specialkonsulent Sara Lindhardt, Socialstyrelsen tlf.: 41 93 25 95, sli@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 13/05 2015