08/12 2014

Ændringer i udbudsmaterialet

Standardmaterialet til EU-udbud og nationale udbud er netop blevet revideret. Der er foretaget nogle ændringer, som har betydning for tilbudsgivere.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold - herunder Socialstyrelsen - benytter typisk nogle standardformularer, når vi gennemfører EU-udbud og nationale udbud.

Dette materiale er netop blevet revideret, og der er nogle ændringer, som har en væsentlig betydning, når man udarbejder tilbud til Socialstyrelsen og resten af ministeriet.

Her er en liste over de ændringer, som har en praktisk betydning, når man vil deltage i et udbud:

• Ændret formulering om frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet

• Ændret krav til indhold af soliditetserklæring

• Ajourføring af standardkontrakten, så den indeholder en præcis beskrivelse af de standarder for tilgængelighed, som leverancerne skal opfylde.

• Ajourføring af standardkontrakten, så den tager højde for, at der i koncernen er indgået en aftale om aflevering af kvantitative data til  SFI efter projektafslutning

Vi håber, at listen kan være en hjælp for alle, der skal udarbejde et tilbud til os.

Yderligere oplysninger: Jens Ole Melsen, chefkonsulent, tlf. 41 93 24 35, mail: jom@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 12/05 2015