11/03 2014

Øget indsats for forebyggelse af ældres selvmord

Ældre har de højeste selvmordsrater af alle aldersgrupper. Derfor er der igangsat et projekt, der skal forebygge alvorlig mistrivsel blandt ældre. Socialstyrelsen har kortlagt både de nuværende forbyggelsesindsatser og den evidenbaserede viden på området.


Selvom selvmordsraterne i Danmark er blevet halveret siden 1980’erne, så har ældre stadig de højeste selvmordsrater af alle aldersgrupper.

1/3 af det samlede antal af selvmord i Danmark begås af ældre mennesker over 60 år. Det er de ældste mænd, dvs. mænd på 80+, som hyppigst begår selvmord.

Ældre, som vil begå selvmord, bruger ofte effektive metoder og har planlagt handlingen over længere tid. Derfor er det vigtigt at sætte ind så tidligt som overhovedet muligt med forebyggende initiativer.

Det er baggrunden for igangsættelsen af projektet ’Forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre’. Målet er at forebygge den psykosociale mistrivsel, der i værste fald kan føre til selvmord.

Håndbog om forebyggelse på vej

Første skridt på vejen er en rapport og et review, der begge udkommer nu. Rapporten er en kortlægning af de indsatser, der i dag foregår i kommunerne for at forebygge selvmordsadfærd blandt ældre. Reviewet samler den internationale, evidensbaserede viden på området.

Senere udarbejdes og afprøves desuden en særlig undervisningspakke. Materialet vil efterfølgende kunne anvendes af undervisere på relevante uddannelser samt professionelle og frivillige i kommunerne, der kommer i kontakt med sårbare ældre.

Det selvstændige projekt om forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre løber fra 2013 til 2016. Forebyggelse af selvmordsadfærd bliver desuden et af 7 temaer i Socialstyrelsens kommende håndbog om forebyggelse generelt på ældreområdet.

Review om evidensbaseret viden om forebyggelse af selvmord blandt ældre
Kortlægning af kommunernes indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer

Yderligere oplysninger: Projektleder Iben Stephensen, mail: ibs@socialstyrelsen.dk, tlf. 50 81 09 73

Sidst opdateret 23/04 2015