Stofmisbrugsdatabasen (SMDB)

Stofmisbrugsdatabasen (forkortet SMDB) er en fælles indberetningsløsning, der samler indberetningerne til flere registre på tværs af social- og sundhedsområdet.

Stofmisbrugsdatabasen giver overblik over stofmisbrugsområdet

SMDB har til formål at overvåge lovgivningen, eksempelvis behandlingsgarantien for social behandling og tilbud om lægesamtaler. SMDB skal også monitorere antallet af stofmisbrugere i behandling, herunder antallet af stofmisbrugere i lægelig behandling.

SMDB indeholder desuden en indsamling af behandlingsoplysninger og belastningsgradsvurderinger af stofmisbrugerne. Stofmisbrugsdatabasen trækker sine stamdata og oplysninger om tilbud til mennesker med stofmisbrug fra Tilbudsportalen.

Både kommunale myndigheder og godkendte stofmisbrugsbehandlingstilbud skal indberette til SMDB.

Gå til Stofmisbrugsdatabasen

Har du brug for teknisk hjælp til indberetningen, kan du kontakte Socialstyrelsens support:

Gå til Socialstyrelsens supportside


Sidst opdateret 07/04 2016