Download alle data fra Tilbudsportalen

Her kan du finde udtræk af alle data fra Tilbudsportalen.

Driftsinformation: Udtræk er pt. ikke tilgængelige. Vi forventer at de kan tilgås igen ultimo oktober.


Hvis du har brug for alle data fra Tilbudsportalen, kan du her finde forskellige former for dataudtræk herunder.

Aktuelle tilbud pr. 31. december 2013 med væsentligste kolonner
 

Udtræk med aktuelle tilbud pr. 31. december 2013 i csv-format

Udtræk med aktuelle tilbud pr. 31. december 2013 i sas-format

Fuldt udtræk pr. 31. december 2013 

Udtræk af alle oplysninger pr. 31. december 2013 i csv-format

Hvis du ønsker at definere dine egne udtræk af data fra Tilbudsportalen, kan du eksportere data på udvalgte områder.

Du kan få hjælp til eksporten i vores vejledning til eksport af data.

Vejledning til eksport af data

 

Sidst opdateret 05/10 2016