Forældrenetværk

Netværk til forældre med ordblinde børn i folkeskolen kan understøtte og styrke skole-hjem-samarbejdet og fremme inklusion af børn med ordblindhed.

Forældrenetværk er en model, der bringer forældrenes ressourcer i spil og øger deres mestringskompetence, med det formål at understøtte inklusion af børn med ordblindhed i folkeskolen. Netværkene giver forældre mulighed for at gå i dybdedialog med skolen og med andre forældre om, hvad der er svært ved at have et barn med indlæringsvanskeligheder, og hvad der er udfordrende i samarbejdet med skolen.

Socialstyrelsen har i samarbejde med Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og Læsekonsulenternes Landsforening udviklet en model for opstart og gennemførsel af forældrenetværk.