Forebyggelse og tidlig indsats

Hipphopp Materiale
Model for tidlig opsporing
Familiens Hus - bilag
Denne mappe indeholder bilag til implementeringsguiden til Familiens Hus - et ambulant tilbud til unge mødre
Inspirationsmøde 10.10.2016
Materiale fra inspirationsarrangementet i København d. 10. oktober 2016 om "En tidlig forebyggende og mere effektiv indsats"
Inspirationsmøde 13.10.2016
Sidst opdateret 17/10 2016