Plejeboliger

Plejeboliger er også ældreboliger, der er indrettet som en selvstændig lejlighed, der skal være egnet til gangbesværede. Den skal have eget bad og toilet, og som udgangspunkt også eget køkken.

Her er der personale og ”omsorgs- og servicefunktioner, der passer til beboernes behov.” Her kan der være døgnvagter, fysioterapi og andet, der minder om de traditionelle plejehjem.

Man betaler et indskud og skriver under på en lejekontrakt. Der kan også gives boligtilskud og hjælp til indskuddet, men det afhænger af ansøgerens økonomiske forhold. Man får udbetalt sin pension som andre pensionister og kan selv vælge den service, man ønsker.

Kommunerne kan ikke længere opføre beskyttede boliger eller plejehjem efter serviceloven. Bestående institutioner kan dog fortsat drives efter serviceloven.

SOCIALSTYRELSEN