Undersøgelser, statistik og fakta

Udvalgte undersøgelser og rapporter vedr. temaet vold mod børn og unge
 • Christoffersen, Mogens Nygaard: Børnemishandling i hjemmet. Delrapport 1. SFI 2010
 • Danner - en bedre social arv. Slutrapport. Rambøll 2012 (for Socialstyrelsen)
 • Erikson, Maria (Red): Barn som upplever våld. Nordisk forskning og praktik. Gothia Förlag 2007
 • Graham-Bermann, Sandra A. og A. A. Levendosky: Parenting in Battered Women: The Effects of Domestic Violence on Women and Their Chrildren. Journal of Family Violence vol 16 no 2 2001
 • Helweg-Larsen, Karin, Nina Maria Schütt og Helmer Bøving Larsen: Unges trivsel - År 2008. Statens Institut for Folkesundhed 2009
 • "Jeg ved bare ikk´ hvordan jeg skal få det sagt" Børnelinket - et chatrum for børn og unge i voldsramte familier. Servicestyrelsen for Minister for ligestilling, 2009
 • Kitzmann, K. M., K. N. Gaylord, A. R. Holt og E. D. Kenny: Child Witnesses to Domestic Violence. A Meta-Analytic Rewiew. Journal og Consulting and Clinical Psychology 2003, 71(2), 339-352
 • Korzen, Sara, Liv Fisker og Helene Oldrup: Vold mod unge i Danmark. Delrapport 2. SFI 2010
 • LOKK årsstatistik 2011.Kvinder og børn på krisecenter. Temaanalyse: Kvinderne og børnenes sundhed og trivsel. LOKK og Socialstyrelsen
 • Oldrup, Helene, Maia Lindstrøm og Sara Korzen: Vold mod førskolebørn. Delrapport 3. SFI 2011
 • Oldrup, Helene, Sara Korzen, Maia Lindstrøm og Mogens Nygaard Christoffersen: Vold mod børn og unge. Hovedrapport. SFI 2011
 • Støtte og behandling til kvinder og børn i voldsramte familier. Slutrapport. Rambøll 2012 (for Socialstyrelsen)
Sidst opdateret 23/04 2015