SISO

Videnscenteret SISO yder professionel konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb og vold mod børn og unge. SISO er en del af Socialstyrelsen.

SISO – videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn – er det nationale videnscenter til bekæmpelse af vold og seksuelle overgreb mod børn. SISO er en del af Socialstyrelsen.

SISO tilbyder konsulentbistand både til kommuner via Indsatsteam Overgreb og til anbringelsessteder. Begge indsatser har til formål at styrke forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. 

SISO arbejder med følgende projekter i perioden 2013-2016:

  • Konsulentbistand til udarbejdelse og implementering af kommunale beredskaber.
  • Konsulentbistand til forebyggende arbejde på anbringelsessteder.
  • Konsulentbistand til etablering og udvikling af børnehuse, herunder udvikling af et nationalt dokumentationssystem.
  • Afholdelse af årlige møder mellem politikredse og tilhørende kommuner med henblik på en kvalificering af samarbejdet i sager om overgreb mod børn.
  • Undersøgelse om vold og seksuelle overgreb mod børn.
  • Etablering af behandlingstilbud til børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd.

SISO’s konsulenter underviser desuden på kurset, Overgreb på børn og unge – fysisk, psykisk vold og seksuelle overgreb, der udbydes som en del af Børnekataloget.

Læs mere om kurset i Børnekataloget

Sidst opdateret 15/11 2016