Strafferet og jura

Udvalgte undersøgelser, redegørelser og lignende vedrørende temaet seksuelle overgreb mod børn og unge.
  • Rapport med beskrivelse af de juridiske aspekter i forhold til sager om seksuelle overgreb og ofrenes muligheder for at få rådgivning og støtte. Socialministeriet og Justitsministeriet, 2010.
  • Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn. Straffelovrådet, 2008.
  • Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn. Betænkning nr. 1420. Justitsministeriet, 2002.
  • Grothe Nielsen, Beth: Straffesystemet i børneperspektiv. Seksuelle overgreb mod børn i familien Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.
  • Poulsson, Anne og Anne Lise Rønneberg: Barn som vitner. Universitetsforlaget 2000.
  • Rigsadvokaten: Rigsadvokatens redegørelse om videoafhøring af børn efter Højesterets kendelser af 16. marts 2000. 22. december 2000, Justitsministeriet.
  • Rigsadvokaten: Videoafhøring af børn i sædeligssager. December 2001.
Sidst opdateret 12/10 2015