Forside > Børn > Overgreb > Seksuelle overgreb > Faglitteratur om seksuelle overgreb > Sociale indsatser og tværfaglighed

Litteratur om sociale indsatser og tværfaglighed

Udvalgte undersøgelser og rapporter vedrørende temaet seksuelle overgreb mod børn og unge.
 • Andersen, Dines: Når mistanken opstår – samarbejde mellem forældre og professionelle ved mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner. SFI 2003.
 • Ejrnæs, Morten: Faglighed og tværfaglighed. Vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere. Akademisk Forlag, 2006.
 • Gram, Marianne: Kvinder der begår seksuelle overgreb mod børn! Vera. - Nr. 10, 2000 .
 • Helweg-Larsen, Karin og Helmer Bøving Larsen: Unges sociale problemer, i samspil eller isolerede problemer? Forandringens omveje og genveje (Projekt). Statens Institut for Folkesundhed 2010.
 • Helweg-Larsen, Karin, Susanne Andersen og Rikke Plauborg: Om forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn. Kommunernes indsats og om skoleundervisning. Forandringens omveje og genveje (Projekt). Statens Institut for Folkesundhed 2010. Beskriver den kommunale forebyggelsesindsats og mulighederne for gennem undervisning at forebygge seksuelle overgreb mod børn.
 • Holm Sørensen, Mogens og Marie Luise Nørrelykke: Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge. Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge. Gruppe interviews med personale på døgninstitutioner of socialpædagogiske opholdssteder. VFC Socialt Udsatte, 2006.
 • Høedt-Rasmussen, Ellen m.fl.: Fra kigger til krænker? Om IT-relaterede seksuelle overgreb på børn. Red Barnet, 2006.
 • Kommunernes beredskab om seksuelle overgreb mod børn. En kortlægning af kommunernes beredskab til håndtering af sager om seksuelle overgreb og vold mod børn. Servicestyrelsen 2011
 • Overgreb mod børn. Ser du noget? Gør du noget? Det Kriminalpræventive Råd, 2007
 • Paulsen, Susan og Dorthe Nielsen: Systemet tøver med at reagere - seksuelle overgreb. Socialrådgiveren. - Nr. 20 (2004). Susan Paulsen, interview med Dorthe Nielsen. 40 procent af de børn, som krænkes seksuelt, kommer fra familier, som allerede er kendt af socialforvaltningen.
 • Rapport fra ekspertpanel om seksuelle overgreb mod børn. Juni 2012.
 • Regeringen: Handling bag ord. Samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Maj 2011.
 • Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Justitsministeriet og Socialministeriet, 2003.
 • Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Socialministeriet 2000.
 • Seksuelle overgreb mod børn i en daginstitution. En rapport om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner, på baggrund af en konkret sag i Århus kommune i 2007. SISO og Red Barnet, 2008. Rapporten udarbejdet for Århus kommunes Børn og Unge Magistrat.
 • Tryg barndom 2010. Strategi for en særlig indsats på børneområdet 2010. Nuuk, Departementet for Sociale Anliggender, 2010.
Sidst opdateret 12/10 2015