Behandling af børn udsat for overgreb

Udvalgte undersøgelser, rapporter og bøger vedr. temaet seksuelle overgreb mod børn og unge.
 • Egert, Søren: Livslange tilløb: Psykologers arbejde med seksuelt misbrugte. Servicestyrelsen, 2008. (Behandling af voksne)
 • Gjærum, Bente, Berit Grønholt og Hilchen Sommerschild (red): Mestring som mulighed – i mødet med børn, unge og forældre. Hans Reitzels Forlag 2000.
 • Gram, Marianne: Det seksuelle overgreb - krænkerens profil. Set i et teoretisk og behandlingsmæssigt perspektiv. Akademisk Forlag, 2000. Indhold: Seksuelle overgreb i et historisk perspektiv ; Forskning vedrørende krænkere ; Borderline-profil/krænker-profil ; Behandling af krænkere i et historisk perspektiv ; Individuel behandling af krænkere ; Familiebehandling ; Retsforfølgelse eller behandling ; Ved mistanke om seksuelle overgreb
 • Hildebrandt, Eva og Else Christensen: Familier med seksuelt misbrug af børn - forståelse og handlemåder. Hans Reitzels Forlag 1986.
 • Justitsministeriet: Evalueringsrapport om forsøgs- ordningen vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen september 2000.
 • Lyager, Lone og Jette Lyager: At bestige bjerge. Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd. NBC, 2005.
 • Mehlbye, Jill og Anette Hammershøi (red): Seksuelle overgreb mod børn og unge – en antologi om forebyggelse og behandling. 2006. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn.
 • Mossige, Svein: Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff. Kunnskapsstatus og erfaringer fra de nordiske landene. Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd, 2000.
 • Macdonald, Geraldine, Julian Higgins & Paul Ramchandani: Cognitive behavioural interventions for children who have been sexually abused / (Campbell review) 2006.
 • Nyman, Anders og Börje Svensson: Boys : sexual abuse and treatment. Save the Children Sweden, 2002.
 • Nyman, Anders; Olof Risberg og Börje Svensson: Unge seksuelle krænkere. Om overgreb og behandling. Hans Reitzel, 2003.
 • Rothschild, Babette: Kroppen husker: om krop og psyke i traumebehandling. Klim, 2004.
 • Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser : Lov nr. 247 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige forsorg mv. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Vistiations- og behandlingsnetværeket, 2004.
 • Strange, Mimi: Når børn og unge krænker. Psykolog Nyt. nr. 21, 2008.
 • Strange, Mimi: Portræt af de unge krænkere. Psykolog Nyt. nr. 22, 2008.
 • Strange, Mimi: Holistisk behandling af børn og unge. Psykolog Nyt. nr. 23, 2008.
 • Strange, Mimi: Offer møder krænker. Psykolog Nyt. nr. 1, 2009.
 • Zeuthen, Katrine Egede: Kærlighed og overlevelse. Barneseksualitet og seksuelle traumer. Akademisk, 2009. Med udgangspunkt i teoretisk psykoanalyse og psykoanalytisk terapi vises, hvor vigtigt indsigten i forholdet mellem udviklingen af barnets seksualitet og det seksuelle traume er, for forståelsen af hvordan seksuelle overgreb forhindrer børn i at skelne mellem fantasi og virkelighed.
 • Østergaard, Janne og Tove Christiansen: Seksuelt overgrebne piger. Psykolog nyt. - Årg. 60, nr. 19, 2006. Beskrivelse af et terapiforløb ved Rådgivningscenter for børn og unge i Århus Amt med syv piger i alderen 10-14 år.
Sidst opdateret 23/04 2015