Litteratur om seksuelle overgreb mod børn

Her kan du finde en samling af litteraturhenvisninger, der knytter an til temaet seksuelle overgreb mod børn og unge.

Litteraturen er fra år 2000 og frem til i dag, men der er enkelte undtagelser.

Litteraturen er opdelt i 5 hovedoverskrifter:

  • Undersøgelser, statistik og fakta
  • Sociale indsatser og tværfaglighed
  • Behandling
  • Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb, herunder børns seksuelle udvikling
  • Strafferet og jura

Vi udvælger litteratur ud fra forskellige kriterier. Litteraturen skal være publiceret på anerkendte forlag, i anerkendte tidsskrifter eller fagblade.

Indholdet af litteraturen udtrykker udelukkende forfatterens faglige viden, praksiserfaring i det sociale arbejde med børn, udsat for seksuelle overgreb eller anerkendt udgivet forskning.

Sidst opdateret 23/04 2015