Projekter og initiativer for overgreb mod børn

Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd

Landsdækkende behandlingssteder skal styrke indsatsen overfor børn og unge med en seksuelt grænseoverskridende adfærd og forebygge en grænseoverskridende adfærd som voksen.

Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd - Læs mere

Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder

Satspuljepartierne har ved forhandlingerne for 2013 – 2016 besluttet at styrke SISOs arbejde med forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager, hvor fagpersoner får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb.

Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder - Læs mere

Kommunale beredskaber og forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler

Som en del af ”Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes” tilbydes kommuner, dagtilbud og skoler konsulentbistand til udarbejdelse af et kommunalt beredskab og til arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge.

Kommunale beredskaber og forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler - Læs mere

Undersøgelse af overgreb mod børn

Med forankring i Overgrebspakken skal Socialstyrelsen opdatere den danske viden om vold og seksuelle overgreb mod børn

Undersøgelse af overgreb mod børn - Læs mere

Børnehuse

Socialstyrelsen har til opgave at yde løbende konsulentstøtte til børnehusene og understøtter udviklingen af børnehusene som et landsdækkende tilbud af høj faglig kvalitet. Samtidig varetager Socialstyrelsen også en national børnehusdatabase til dokumentation og monitorering af børnehusenes indsatser.

Børnehuse - Læs mere

Sidst opdateret 08/05 2015