Vejledning om udveksling af oplysninger i overgrebssager

En pjece beskriver de ændringer af serviceloven, som giver udtrykkelig lovhjemmel til at udveksle oplysninger i sager om overgreb uden indhentelse af samtykke.

Pr. 1. oktober 2013 trådte nye regler om udveksling af oplysninger i kraft. Reglerne giver udtrykkelig lovhjemmel til i overgrebssager at udveksle oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse. Lovændringerne vedrører Servicelovens § 49 b og § 50 c.

Ankestyrelsen har udarbejdet en pjece om de nye regler, som er henvendt til de kommunale fagpersoner, der til daglig arbejder med børn og unge i sager om overgreb.

Ankestyrelsens pjece om udveksling af oplysninger i overgrebssager

Sidst opdateret 09/02 2016